Salarisadministratie
Want u wilt het voor uw personeel toch goed geregeld hebben

Personeel en HR

Als uw onderneming groeit komt er een moment dat u niet alles meer alleen kunt en gaat u personeel aannemen. Uiteraard wilt u dit wel goed regelen. U wilt de juiste mensen aantrekken en hen op een adequate manier belonen. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van personeel en HR en kunnen u adviseren over een goed arbeidsvoorwaardenbeleid. Want juist in deze tijd, met een krappe arbeidsmarkt komt er meer bij kijken dan alleen een goed salaris. Wij bespreken graag alle aspecten van het hebben van personeel met u.

Loonadministratie

De verzorging van de loonadministratie is bij ons in goede handen. Wij zorgen voor de juiste verwerking van de verschillende beloningscomponenten en adviseren u concreet zodat de loonkosten zo laag mogelijk uitvallen voor u als werkgever. Hieronder geven wij u een kort overzicht van de werkzaamheden die binnen uw loonadministratie aan de orde kunnen komen:

 • Aanmelden als werkgever bij de belastingdienst en pensioenfonds
 • Loonstroken per persoon per tijdvak
 • Jaaropgaven aan uw personeel en instanties
 • Kostencalculatie totale loonkosten per werknemer
 • Aangifte loonheffingen per tijdvak
 • Vakantiegeldberekeningen per jaar of per tijdvak
 • Loonjournaalposten voor uw boekhouding
 • Betaalbestanden voor de betaling aan uw werknemers
 • Aan- en afmelden van werknemers bij het pensioenfonds
 • De periodieke aangifte aan het pensioenfonds
 • Verwerken van loonkostensubsidies

HR en arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn van groot belang in uw relatie met uw (toekomstige) personeel. U wilt een aantrekkelijke werkgever zijn waar mensen graag willen werken. Wij adviseren u over de relevante CAO en geven u inzicht in de mogelijkheden om die aantrekkelijke werkgever te zijn. Brutolonen. prestatievergoedingen, netto vergoedingen, verlofregelingen en pensioenen komen hierbij aan de orde.

HR-subsidies

Vanuit de overheid, maar ook vanuit werkgeversorganisaties wordt gestimuleert op mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dat vertaalt zich in regelingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een betere kans te geven tot subsidies om levenslang leren concreet te maken. Wij kennen de te behalen loonkostenvoordelen en weten in welke situaties deze mogen worden toegepast. Vanuit de diverse opleidings- en ontwikkelingsfondsen zijn er tegemoetkomingen in de kosten van het opleiden van uw medewerkers. Wij zijn in staat u daarover op adequate wijze te informeren.