Financiële dienstverlening
Want u wilt zich bezighouden met uw onderneming en niet met de boekhouding

Boekhoudingen

Wij bieden u een compleet pakket diensten aan op het gebied van de financiële administratie van uw onderneming. Afhankelijk van uw eigen kennis over het voeren van een boekhouding kunt u bepaalde delen van de werkzaamheden zelf doen en andere delen uitbesteden.

Wij hebben ervaring met softwarepakketten van verschillende leveranciers, waaronder Afas, Snelstart, Exact, Unit 4 Multivers, Accountview en iMuis. Voor onze rapportage gebruiken wij een programma dat gegevens uit vele boekhoudpakketten kan verwerken.

Dit doen wij concreet:

 • opzetten en inrichten van uw administratie
 • sorteren, ordenen en verwerken van de boekingsbescheiden
 • de verzorging van uw aangifte omzetbelasting
 • tussentijdse rapportages
 • samenstellen van de jaarrekening
 • samenstellen van de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel
 • begeleiding bij de aanvraag van financieringen
 • begeleiding van startende ondernemingen
 • advisering over uw administratieve organisatie
 • advisering over uw administratieve automatisering
 • begeleiding van uw administratieve automatisering

Starten met ondernemen

Wij helpen startende ondernemers bij het opstarten van een eigen bedrijf. Zo kunt u bij ons terecht om uw plannen te bespreken waarbij wij u kunnen adviseren over de rechtsvorm van uw onderneming, het opstellen van begrotingen en uiteraard het verzorgen van uw boekhouding. Wij zijn zelf ook ondernemer en vanuit onze jarenlange ervaring als dienstverlener weten wij precies wat er leeft.

Stoppen met ondernemen
Bij het stoppen van uw onderneming komt zo mogelijk nog meer bij kijken dan bij het starten van een onderneming. Is er sprake van verkoop van een onderneming aan anderen, stopt u vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd of zijn er andere redenen. Elke situatie vraagt om maatwerk. Bij Nijveld Administraties benu u voor dit advies aan het juiste adres.